پشتیبانی : 021 - 2842 3822

اگر نمی دانید برای معرفی خود در ضبط ویدیو چطور سخنرانی کنید از نمونه ه ...

در آموزش آنلاین ایجاد ارتباط شخصی تر با زبان آموزانی که قصد انتخاب است ...

هدف اصلی تیچروان تعامل آسان تر اساتید و زبان آموزان برای رسیدن به اهدا ...

سوالات، نظرات و انتقادات خود را از طریق راه های ارتباطی زیر با ما در م ...

یکی از موارد مهم و تاثیر گذار در معرفی شما و انتخاب شما توسط زبان آموز ...

حداقل و حداکثر قیمت هر جلسه چقدر است؟ شما می توانید برای هر جلسه حد ...

برخی از مردم برای مهاجرت نیاز به یادگیری یک زبان جدید دارند. برخی دیگر ...

شما جز کدام گروه از افراد هستید؟ افرادی که با وجود هزارن کار در روز زم ...

در اواخر سال 98 با گسترش شیوع ویروس کرونا و ادامه دار بودن روند آن در ...